0 produktovVymazať porovnanie
Menu

Tepelné čerpadlá

Najekonomickejšie a najekologickejšie riešenie vykurovania

 

Tepelné čerpadlá dnes predstavujú moderný a vysoko efektívny spôsob zlepšenia energetickej účinnosti domu a šetrenia jeho prevádzkových nákladov, vďaka ktorému si môžete užívať príjemný tepelný komfort počas celého roka. Vašej domácnosti zabezpečia vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody a pokročilé typy dokonca aj chladenie. Dostupné teplo využívajú z okolitého prostredia, ktoré je spravidla zdarma, teda zo vzduchu, zeme alebo z vody.

Tepelné čerpadlo pracuje tak, že dokáže teplo z vonkajšieho prostredia preniesť do prostredia vnútorného. Môžete si ho predstaviť ako opak chladničky. Tá má za úlohu ochladiť svoj vnútorný priestor, hoci je vonku horúčava.

  

 

Tepelné čerpadlo vám teda naopak vyhreje vodu, alebo vykúri dom. A to dokonca aj pri záporných teplotách. Ak sa však prepne do spätného chodu, z miestnosti tiež dokáže teplo odoberať a príjemne ju vychladiť. Pozrite si princíp fungovania tepelných čerpadiel vo videu, alebo sa nás v tejto súvislosti čokoľvek opýtajte. Určite vám poradíme.

  

 

Jednou z najpopulárnejších technológií ktoré tepelné čerpadlá využívajú je technológia vzduch - voda. Ako zdroj tepla využíva okolitý vzduch z ktorého odoberá teplo a odovzdá ho do prostredia vášho domu prostredníctvom vody, ktorá preteká cez vykurovací systém. Dokáže sa prispôsobiť akémukoľvek vonkajšiemu počasiu, preto je spoľahlivým riešením do ktorejkoľvek domácnosti v našich klimatických podmienkach. Z hľadiska jednoduchosti inštalácie, dostupnosti zdroja a investičných nákladov sa práve tepelné čerpadlá vzduch - voda javia ako najvýhodnejšie riešenie. Nie ste si istí, ktorý typ čerpadla je pre vás tým najlepším riešením? Zavolajte nám na studenú linku 18 321 a opýtajte sa nás.

Špičkovou technológiou a jednotkou na európskom trhu tepelných čerpadiel sú už viac než 10 rokov tepelné čerpadlá DAIKIN Altherma. Novinka Daikin Altherma 3 je skvelým riešením pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre nízkoenergetické moderné domovy. Už tretia generácia úspešnej produktovej línie tepelných čerpadiel Daikin Altherma využíva značkovú technológiu Bluevolution s chladivom R-32 na dosiahnutie sezónnej účinnosti až do triedy A+++, nižších prevádzkových nákladov a až o 2/3 menšieho vplyvu na globálne otepľovanie.

  

 

8 dôvodov, prečo sa tepelné čerpadlá DAIKIN Altherma naozaj oplatia:

  

Nezávislosť na vykurovaní

Teplo z vonkajšieho prostredia je zadarmo. Poplatky za plyn alebo kúrenie drevom sa s tepelným čerpadlom stávajú minulosťou. A keďže ceny energií pravidelne stúpajú a stúpať budú, z dlhodobého hľadiska ušetríte na nákladoch za vykurovanie radovo stovky eur.

 

Pokročilé technológie

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a najnovším inováciám sú tepelné čerpadlá DAIKIN Altherma 3 výkonnejšie. Spodná vaňa vonkajšej jednotky bola kompletne prepracovaná tak, aby voda z vonkajšej jednotky rýchlo a spoľahlivo odtiekla. Takisto boli odstránené všetky mriežky, na ktorých by sa mohla zachytávať námraza. Takto sa zvýšila životnosť a odolnosť čerpadla.

  

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Podľa štatistík majú domy v Európskej únii až 40 % podiel na spotrebe energii a až 35 % podiel na tvorbe emisií. Vďaka systému Daikin Altherma využívate obnoviteľné prírodné zdroje, správate sa ekologicky a pomáhate uchovať Zem pre budúce generácie.

 

Komplexnosť riešenia

Tepelné čerpadlo vie oveľa viac než len ohrievať. Vie ohriať pitnú vodu a dokonca aj chladiť. Vďaka systému 3v1 teda pre tieto účely v dome nepotrebuje žiadnu inú technológiu.

  

Vysoká efektivita

5-násobne efektívnejšie vykurovanie oproti bežným vykurovacím zariadeniam ktoré pracujú na báze neekologických fosílnych palív alebo elektrine.  S technológiou Bluevolution dosahuje Daikin Altherma 3 energetickú triedu A+++.

 

Nízke prevádzkové náklady

Využitím tepla vo vonkajšom vzduchu čerpadlo spotrebuje oveľa menej energie. Požiadavky na údržbu sú minimálne, takže prevádzkové náklady sú nízke. Vďaka pokročilej technológii kompresora sú úspory energie ešte väčšie.

  

 

Kompaktné rozmery

Integrovaná jednotka má malú inštalačnú zastavanú plochu 0,36 m². Kombinuje tak malú zastavanú plochu a kompaktný a elegantný dizajn.

  

 

Tepelné čerpadlo je pokročilou technológiou, ktorá si vyžaduje na jednej strane odborné poradenstvo,
ale predovšetkým odbornú montáž a vyladenie celého systému.

Sme dlhodobo najväčším predajcom DAIKIN na Slovensku,
preto o tepelných čerpadlách Altherma a ich inštálácii toho vieme fakt dosť.


Pokojne nám v prípade záujmu zavolajte, alebo napíšte a presvedčte sa sami.

  

Dotácia na tepelné čerpadlá

 

Projekt Zelená domácnostiam, ktorý koordinuje Slovenská inovačná a energetická agentúra prináša v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia príležitosť získať štátnu dotáciu na tepelné čerpadlá. Dotácie z projektu sú dostupné pre domácnosti, teda pre majiteľov rodinných domov, alebo spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

V rámci projektu Zelená domácnostiam, bude možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Podľa portálu zelenadomacnostiam.sk je možné zo štátnej dotácie hradiť tepelné čerpadlo, akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody, zemné vrty, komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka), montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla, montážne práce, skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

  • Podporované môžu byť elektrické tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia
  • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, správne dimenzovanie zariadenia zaručí jeho dlhšiu životnosť a dosiahnutie prevádzkových parametrov
  • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
  • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
  • Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému NOVÉ

 

Maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome
sú stanovené na 380 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla, pričom maximálna výška podpory je 3 800 €. Pri zrealizovaní so znížením spotreby energie v oblasti, kde nie je Centrálne zásobovanie teplom je maximálna výška podpory až 4 370 €.

 

V prípade záujmu o získanie štátnej dotácie, či doplňujúcich otázok nám napíšte na:

email: kontakt@comklima.sk

Viac informácií o podmienkach poskytnutia podpory nájdete na zelenadomacnostiam.sk

 

Kontakt

TV KE TT SA KM BA BU SM

COM-KLIMA, s.r.o.
Á.Jedlíka 4554
945 01 Komárno

Tel.: 035/77 31 043
Studená linka: 18 321
email: info@comklima.sk
Viac kontaktov

Partnerská
zóna