0 produktovVymazať porovnanie
Menu

Prevádzkovateľ

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.comklima.sk je spoločnosť COM-KLIMA, s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno, IČO: 35 936 495, IČ DPH: SK2022013147, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16666/N.

Zodpovedná osoba:
Ing. Tomáš Hodúr, konateľ

Orgán dozoru:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Odbor ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/58272 159

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
č. účtu: 262 4847 137/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2484 7137

Kontakty:
Na vaše otázky sme pripravení odpovedať na e-mailovej adrese info@comklima.sk alebo na našej studenej linke 18 321, v pracovných dňoch od 7:30 do 16:30.

 

Kontakt

TV KE TT SA KM BA BU SM

COM-KLIMA, s.r.o.
Á.Jedlíka 4554
945 01 Komárno

Tel.: 035/77 31 043
Studená linka: 18 321
email: info@comklima.sk
Viac kontaktov

Partnerská
zóna