0 produktovVymazať porovnanie
Menu
Späť na blog

Aké povolenia potrebujete pred montážou klimatizácie?

04.08.2023

 

 

Aké povolenia potrebujete pred montážou klimatizácie?

Klimatizácia sa stala neodmysliteľnou súčasťou mnohých domov a podnikov, kde zabezpečuje pohodovú vnútornú klímu aj počas horúcich letných dní. Ak sa rozhodnete pre montáž klimatizácie vo vašej domácnosti alebo firme, je dôležité vedieť, aké povolenia budete potrebovať. Pozrime sa na ne spolu.

 

 

Potrebujem na montáž klimatizácie povolenie od stavebného úradu?

Na montáž klimatizácie nepotrebujete povolenie od stavebného úradu, pretože klimatizačné jednotky sú technickými zariadeniami podobne ako satelitné jednotky či sušiče na bielizeň.Neklasifikujú sa ako súčasť stavby, ani ako stavebný výrobok podľa § 43 stavebného zákona.

 

 

Aké povolenia potrebujem na montáž klimatizácie v rodinnom dome?

Na montáž klimatizácie v rodinnom dome nepotrebujete žiadne povolenia. Odporúčame však rešpektovať pri montáži časy pokoja a odpočinku pre zachovanie pokojnej susedskej klímy.

 

 

Aké povolenia potrebujem na montáž klimatizácie v bytovom dome?

Na montáž klimatizácie v bytovom dome nepotrebujete povolenie od stavebného úradu.

 

Odporúčame ale konzultovať inštaláciu klimatizácie s bytovým družstvom alebo správcom bytového domu, obzvlášť v prípade, že budete vonkajšiu klimatizačnú jednotku umiestňovať na zateplený obvodový plášť. Pri neodbornej montáži môže hroziť poškodenie zateplenia alebo prepadnutie záruky na zatepľovacie práce. Obvodový plášť bytového domu, vrátane jeho strechy, sú v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov.

 

Ak bytový dom ešte nie je zateplený, odporúčame umiestniť vašu vonkajšiu klimatizačnú jednotku na dlhšiu konzolu.

 

Tiež je potrebné vopred zvážiť spôsob odvádzania kondenzu. Kondenz nemôže tiecť po fasáde a balkónoch, nesmie tiež prekážať susedom. Mal by byť vyvedený minimálne 40 cm od fasády tak, aby sa voda v lete odparila a v zime neohrozovala v prípade mrazu. Ideálnym riešením je vyviesť ho do kanalizácie, odkvapového systému, prípadne do zbernej nádoby (ktorú je potrebné vylievať).

 

Podobne ako pri montáži v bytovom dome je potrebné dodržiavať zásady susedského spolužitia, nespôsobovať montážou hluk počas dní pracovného pokoja, nerušiť nočný kľud a odstrániť stavebný odpad po montáži klimatizácie.

 

V niektorých prípadoch, najmä pri montáži klimatizácie v novších projektoch je potrebné požiadať o súhlas developera, resp. autora architektonického návrhu stavby.

 

 

Aké ekologické povolenia a štandardy musí spĺňať klimatizácia?

Niektoré staršie klimatizačné systémy môžu mať vplyv na životné prostredie, pretože v minulosti sa v klimatizáciách používalo chladivo R-22, ktoré je škodlivé pre ozónovú vrstvu. V súčasnosti sa však už nepredávajú a je odporúčané ich nahradiť novšou klimatizáciou s ekologickou chladiacou kvapalinou. Kúpou modernej klimatizácie na comklima.sk získate istotu, že spĺňa najvyššie ekologické a energetické štandardy.

 

 

 

Kontakt

TV KE TT SA KM BA BU SM

COM-KLIMA, s.r.o.
Á.Jedlíka 4554
945 01 Komárno

Tel.: 035/77 31 043
Studená linka: 18 321
email: info@comklima.sk
Viac kontaktov

Partnerská
zóna