0 produktovVymazať porovnanie
Menu
Späť na kategóriu

Rodinný dom č. 1, Komárno

 

Rodinný dom č. 1, Komárno | Comklima.sk - Referencie
Rodinný dom č. 1, Komárno | Comklima.sk - Referencie

Pri riešení vykurovania bol použitý systém tepelného čerpadla (vzduch – voda) DAIKIN Altherma, zloženého z vonkajšej jednotky ERHQ007A a hydroboxu EKHBX007AC9W1. Tepelné čerpadlo slúži na vykurovanie, ohrev TÚV a chladenie. Hydrobox má zabudovaný záložný ohrievač o príkone 9 kW, ktorý pokryje potreby tepla v chladných ročných obdobiach.

Vykurovanie objektu sme vyriešili teplovodným podlahovým vykurovaním v jednotlivých miestnostiach. Reguláciu vykurovacieho zariadenia bude zabezpečovať ekvitermická regulácia s riadením dvoch vykurovacích okruhov.

Chladenie sme zabezpečili fancoilovými podparapetnými jednotkami DAIKIN FWV 01, FWL 03, ktoré sú opatrené nástennými regulátormi v jednotlivých miestnostiach. Fancoily slúžia aj na doohrievanie v prípade potreby. Vzduch je dopravovaný z fancoilov do miestností a odvádzaný naspäť prostredníctvom izolovaného Spiro potrubia a tanierovými ventilmi.

Kontakt

TV KE TT SA KM BA BU SM

COM-KLIMA, s.r.o.
Á.Jedlíka 4554
945 01 Komárno

Tel.: 035/77 31 043
Studená linka: 18 321
Fax : 035/77 33 846
email: info@comklima.sk

Partnerská zóna
Pre registráciu do Partnerskej zóny nás kontaktujte na marketing@comklima.sk.