0 produktovVymazať porovnanie
Menu
Späť na kategóriu

Kuchyňa nemocnice, Malacky

 

Kuchyňa nemocnice, Malacky | Comklima.sk - Referencie
Kuchyňa nemocnice, Malacky | Comklima.sk - ReferencieKuchyňa nemocnice, Malacky | Comklima.sk - ReferencieKuchyňa nemocnice, Malacky | Comklima.sk - Referencie

 V rámci tohto projektu sme riešili vetranie kuchyne a priľahlých priestorov, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom a tiež vetranie sociálnych zariadení a šatní. Na zabezpečenie vetrania kuchyne bola použitá jednotka ATREA DUPLEX 15000. Jednotka je osadená v strojovni vzduchotechniky a pozostáva z prívodného a odvodného ventilátora, filtrov vzduchu, vodného ohrievača vzduchu, regulačných klapiek a doskového rekuperátora. Nasávanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadového vzduchu je realizovaný cez protidažďové žalúzie osadené nad strechou objektu. Odvod zápachu z kuchyne je zabezpečený prostredníctvom odsávačov nad varnými centrami a VZT potrubím osadeným nad stropom kuchyne do odvodnej časti klimatizačnej jednotky. Prívod vzduchu je vyriešený cez prívodné výustky osadené na štvorhrannom potrubí. V priestore je zabezpečená efektívna 35-násobná výmena vzduchu za hodinu.

Kontakt

TV KE TT SA KM BA BU SM

COM-KLIMA, s.r.o.
Á.Jedlíka 4554
945 01 Komárno

Tel.: 035/77 31 043
Studená linka: 18 321
email: info@comklima.sk
Viac kontaktov

Partnerská
zóna